Begravelse uten byrå

 1. Norgeskisten leverer kiste på dødstedet. (Etter at lege eller politi har frigitt avdøde for gravlegging/kremasjon)

 2. DSG skal varsle politiet/lensmannen med dette skjemaet.

 3. DSG eller helsepersonell legger avdøde i kiste. (Dette er hjemlet innenfor sykepleierfaget)

 4. DSG sørger for transport til seremoni/krematorium/gravplass.

  Se hele Forskrift om transport, mm. av lik mm. i kommentarene til § 3-1 Transport innenlands, står det: 

  Skjer transporten med bil, vil også hygieniske grunner tilsi at det nyttes godkjent likbil eller tilsvarende godkjent kjøretøy (bårebil). Pårørende har rett til selv å besørge transporten når denne kan foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte.

  Alternative transportmetoder kan være:

  1. Leier en varebil, f.eks VW Caddy, VW Transporter e.l

  2. Bruker egen bil. 

  3. Kjøper tjenesten av et byrå.

 5. Får å få kisten kremert og/eller gravlagt, må dette skjemaet fylles ut. (for askespredning må søknad sendes Fylkesmannen)