Gjør-det-selv begravelse

Gravferdsloven

Alle begravelse må følge gravferdsloven. 

Her kreves at det utnevnes en person med rollen: "Den som sørger for gravferden", heretter kalt DSG.

Denne rollen blir enten gitt av avdøde før sin død, eller nærmeste slektning/pårørende - én person, se §9.​​

Prosess

1. DSG påser at Legeerklæringen ved dødsfallet er fylt ut og signert av lege. Jfr. Lov om leger av 13/6 1980 §§40 og 41.
2. DSG fyller ut og leverer signert skjema til politiet/lensmannen og Tingretten. GA-5211b - "Melding om dødsfall" - Last ned nederst på denne siden.
3. DSG fyller ut og leverer signert skjema til Gravplass myndighet (kirkekontoret i kommunen).  V-0916b - "Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon".  Last ned nederst på denne siden.
4. DSG skaffer godkjent likkiste f.eks. fra Norgeskisten.AS
5. DSG sørger for at kisten kommer dit den avdøde befinner seg til rett tid.
6. DSG får lagt den avdøde på en faglig forsvarlig måte ned i kisten, gjerne med bistand av helsepersonell. (Dette er hjemlet innenfor sykepleierfaget).
8. DSG sørger for transport til seremoni/krematorium/gravplass.
Se hele Forskrift om transport, mm. av lik mm.
I kommentarene til § 3-1 Transport innenlands, står det: 

Skjer transporten med bil, vil også hygieniske grunner tilsi at det nyttes godkjent likbil eller tilsvarende godkjent kjøretøy (bårebil). 

Pårørende har rett til selv å besørge transporten når denne kan foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte.
Alternative transportmetoder kan være: Leie en varebil, benytte egen bil eller kjøper transporttjenesten fra begravelsesbyrå.

9. Askespredning (for askespredning må søknad sendes Fylkesmannen)​

Skjemaer

Melding om dødsfall

Blankett GA-5211b

Fylles ut og leveres til Tingretten i din kommune.

Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon

Blankett V-0916b

Fylles ut og leveres på kirkekontoret